Category Archives: Hoạt động

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT

Phòng khám PHỤ SẢN HẠNH PHÚC xin thông báo tới các chị em được biết: Phòng khám sẽ nghỉ Tết từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 28/1/2020 (tức từ ngày 28 Tết đến ngày 04 Tết). Ngày mồng 5 Tết (ngày 29/1/2020) phòng khám làm việc trở lại. Thông báo để các chị em được biết.